Açıklama

FM200 Gazli Séndiirme Sistemi sabit nozullar kullanilarak gaz dagitim tesisatinin tasarlandig} bir sistemdir. FM200
gazli sondurme sisteminde kullanilan gazin adi Heptafluoropropane (HFC 227ea) olup, sistemin tasarimi TS EN
15004-5 standardina gére yapilir. Bu sebeple, sistemin tasarim, kurulum, test, bakim ve tadilatlarinin yangin
séndiirme sistemleri konusunda yetkin kisiler tarafindan yapilmasi gerekir.

FM200 Gazi Séndiirme Sistemi tiim temel yangin siniflarini korur ve snduruir, ayrica giivenli, temiz ve yalitkandir.
Kaynama noktasi -15.6°C olup, bunun sayesinde normal ortam sicakliginda kapali alanlarda hacim koruma icin
kullanish olur. Sistem tasariminda ilgili standartlara uyuldugunda insanlar igin zararsizdir.

FM200 Gazi Séndiirme Sisteminin yangini oksijen konsantrasyonunu diisirerek séndiirdugui gibi genel bir yanlis
kant var, ancak sistem yanginlari hem fiziksel hem de kimyasal olarak s6ndiirtir. FM200 gaz! 6ncelikle, ortamdaki
toplam ist kapasitesini atmosferin yanmaya yardimci olmayacagit bir noktaya dilsuiriir. Pratikte, sondurme teorik 1st
kapasite degerinin altindaki konsantrasyonlarda olusur. Bunun sebebinin, FM200 gazinin ayn zamanda yanma
islemine yardima olan serbest radikalleri yok etmesi olarak kabul edilir

Kullanim alanlarinin bir kismi asagida belirtilmis olup, diger etmenler de (mahali sizdirmaz olmasi, insan bulunup
bulunmamas, elektrik yalitimi gerekliligi vs.) g6z 6ntinde bulundurularak séndiiriicu segimi konusunda uzman
kisiler tarafindan yapilmalidir,

*Banka kasalari
+Kiituphaneler

*Arsiv odalari

-Bilgi islem odalart

+Komiinikasyon merkezleri

“Tranfo ve salt odalart

+Kontrol odalari

Test laboratuvarlart

+Yanict parlayict sivilarin bulundugu depolar
+Bilgisayar ve kontrol odalart

*Kayit depolant

+Elektrik kabinleri

+Elektrik kesici odalari

Sistem Tasarimi

FM200 Gazhi Séndiirme Sistemlerinin tasarimda ilk yapilacak sey tiim yangin séndurme sistemi tasarimlarinda
oldugu gibi tehlike sinifini belirlemektir. Tasarimci dogru tasarim konsantrasyonunu, ajan miktarini vs. belirlemek
icin tehlike sinifint bilmelidir. TS EN 15004-5 standardinda B sinifi (parlayici stvilar), YUzey A Sinifi ve Yuksek tehlike A
sinifi olmak uzere 3 tehlike sinifi bulmaktadir. Bu tehlike siniflarina ait minimum tasarim konsantrasyonlari
kullanilarak belirli bir hacim icin gerekli sondiiruicti gaz miktari hesaplanmaktadir.

There are no reviews yet.

Be the first to review “FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri”

Bizi Arayın
×

 

Merhaba!

WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki kişilerimizden birine tıklayın
×